Экономічний Університет у Вроцлаві

Экономічний Університет у Вроцлаві

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
  • Банковское дело
  • Бизнес
  • Логистика
  • маркетинг
  • Туризм
  • Управление
  • Финансы
  • Финансы и бухгалтерский учет
  • Экономика
  • Экономика - международная бизнес-среда
Бакалаврат
Факультет Економічний: Фінанси та бухгалтерський облік
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Банківська справа і страхування
- Бухгалтерські і фінансові компанії
- Інвестиції та нерухомість
- Skarbowość і податки
- Фінансові ринки
Факультет: Міжнародні економічні відносини
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Міжнародний бізнес
- Інновації та підприємництво
- Конкуренція в міжнародній сфері
- Європейські ринки
Факультет: Управління
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Маркетингові комунікації
- Бізнес-менеджер
- Управління брендом
- Управління проектом
- Управління бізнесом
- Управління продажами
- Бакалавр в галузі управління
Факультет: Економіка
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Аналітик ринку
- Екобізнес
- Економіка народного господарства
Факультет Інженерно-економічний: Управління та інженерія виробництва
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Інженерія продуктів харчування
- Інженерія хімічних продуктів
- Інженерія охорони навколишнього середовища
- Біоінженерія
Факультет Управління, Інформатики та Фінансів: Фінанси і бухгалтерський облік
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Бухгалтерський облік та аудит
- Облік і податки
- Фінансовий ринок
- Фінансовий менеджмент
- Банківська справа і страхування
Факультет: Інформатика в бізнесі
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Інформаційні системи в великих корпораціях
- Аналітик системи і дизайнер
- Інформатика послуги та адміністрування
- Технологія баз даних і мобільних додатків
Факультет: Управління
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Керівник групи
- Креативний менеджер
- Підприємництво в сфері бізнесу
- Управління проектами
- Управління людськими ресурсами
Факультет: Економічний аналіз
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Аналітик ринку
- Аналітик бізнес-рішень
Факультет: Логістика
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Логістика в виробничих компаніях
- Логістика в сфері торгівлі та послуг
Факультет Економіки, менеджменту і туризму в Єленій Горі: Економіка
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Бізнес і економіка, бізнес-консалтинг
- Економіка та державне управління
- Бухгалтерський облік і фінансові консультації
Факультет: Управління
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Управлінська логістика
- Якість і раціональне використання навколишнього середовища на підприємстві
- Управління людським ресурсами
Факультет: Туризм
Період навчання
3 роки (6 семестрів)
Направлення
- Управління бізнес-туризмом
- Туризм в регіоні
- Spa & Wellness
Магистратура
Факультет Економічний: Фінанси та бухгалтерський облік
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Банківські, страхові та консультаційні послуги
- Податкова консультація
- Фінанси та бухгалтерський облік Апарату Уряду та місцевого самоврядування
- Фінанси і ризик в галузі охорони здоров'я
- Фінанси, податкова і бухгалтерська звітність компанії
- Інвестиції та нерухомість
- Фінансові ринки
Факультет: Міжнародні економічні відносини
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Міжнародний бізнес
- Інновації та підприємництво
- Міжнародна логістика
- Міжнародна економіка
- Європейські ринки
- Туризм в галузі міжнародного бізнесу
Факультет: Управління
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Інноваційні ринки - розробка і впровадження
- Менеджер з корпоративних комунікацій і зв'язків з громадськістю
- Стратегічний консалтинг
- Маркетинг в бізнесі і в державному секторі
- Логістика в бізнесі Інтернет-маркетинг і електронна комерція
- Управління в бізнесі і державному секторі
- Управління людським ресурсами
Факультет: Економіка
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Аналітик ринку
- Екобізнес
- Економіка народного господарства
Факультет Інженерно-економічний: Управління та інженерія виробництва
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Підприємництво та інновації
- Управління виробництвом та послугами
- Управління розвитком
- Управління технологіями
Факультет Управління, Інформатики та Фінансів: Фінанси і бухгалтерський облік
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Фінансовий менеджер
- Ринок нерухомості
- Фінансовий аналітик і управління ризиками
- Управлінський облік і контроль
- Фінансовий аудит і податки
- Звітність корпорації
- Міжнародний бухгалтерський облік
- Банківська справа
- Фінансовий аудит
Факультет: Економічний аналіз
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Аналітик бізнес-процесів
- Аналітик економічних даних
Факультет: Інформатика в бізнесі
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Менеджер інформаційних систем та інформаційних технологій
- Big Data в бізнесі
- Електронні послуги в Е-бізнесі
Факультет: Управління
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Міжнародне управління людськими ресурсами
- Управління бізнес-процесами
- Lean-менеджер
- Project Management
- Стратегічне управління
Факультет: Логістика
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Менеджер в логістиці
- Менеджер в ланцюзі постачань
Факультет Економіки, менеджменту і туризму в Єленій Горі: Економіка
Період навчання
2 роки (4 семестри)
Направлення
- Бухгалтерський облік і фінанси суб'єктів підприємницької діяльності
- Економіка і державне управління
- Бізнес і економіка, бізнес-консалтинг